พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑

Post date: Jul 1, 2016 8:46:07 AM

กลุ่มนิเทศฯ สพม.29 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนนารีนุกูล จะพัฒนาสมรรถนะครูในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย iOS Apps ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องเกียรติสุรนนท์ นารีนุกูล คะhttp://goo.gl/forms/IC4Z5oiqZHi5S12j1

หรือ

http://bit.ly/294FpZ9

📲💻📱เงื่อนไขการสมัคร.....

กลุ่มการงานเฉพาะ จ.อุบล โรงเรียนละ 1 คน (ศูนย์กลุ่มการงานฯ จ.อุบลฯ) และโรงเรียนในสังกัด สพม.29

รร.ละ 1 คน จะอบรมพร้อมกัน ใครที่สมัครและมี iPAD ขอให้นำมาด้วยนะคะ

สมัครก่อน มีสิทธิก่อนนะคะ