ต้อนรับ ศน.สานแสงดาว นามวา สพม.28

โพสต์17 ม.ค. 2564 23:56โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 06:26 ]
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10:59 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 นำโดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร ของ สพม.29 พร้อมส่งศึกษานิเทศก์ ดร.สานแสงดาว นามวา มาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29 โดยมีคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำทีมโดย ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้การต้อนรับ 

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget