ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:54โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2563 08:04 ]
    
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 โรงเรียน ท่านผู้อำนวยการพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี และดำเนินการประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช