ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 03:22โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 03:49 ]
      วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29