ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:49โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 23:50 ]

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 09:00 - 16:30 น ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29