ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่าย 1 ช่วย 3

โพสต์8 ก.พ. 2564 21:23โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 21:45 ]
เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมพัฒนาและพยาน ร่วมลงนามในครั้งนี้
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget