การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:37โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 14:26 โดย กชพร พันธ์ศิริ ]
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์  พลมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย ดร.ธนา  ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดงาน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์ โรงเรีย
นาจะหลวย และเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา และโรงเรียนน้ำยืนวิทยา
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget