การพัฒนาแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ (Online Supervision)

โพสต์1 ก.พ. 2564 21:09โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2564 22:45 ]
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.29 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี และ นายธีรสิทธิ์ สวิสดิ์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ของ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคู่มือให้กับศึกษานิเทศก์ ทุกคนสามารถนิเทศวิถีใหม่ได้ โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. สพม.29 ร่วมให้แนวคิดความเห็น ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget