Conference Coding : 18 มกราคม 2021

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:19โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2564 23:20 ]
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร และ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 20:24
Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 19:19
Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 19:19
Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 19:19
Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 19:19
Ċ
สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ,
17 ม.ค. 2564 19:19