ข่าวกิจกรรม

ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 03:22โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 03:49 ]

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:54โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2563 08:04 ]

    
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 โรงเรียน ท่านผู้อำนวยการพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี และดำเนินการประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

แข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:51โดยสพม. เขต 29

   
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 2562 โรงเรียนตลาดคลอง16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในกิจกรรมมีการแข่งขัน กีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตบอล เปตอง กีฑา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความสนุกสนาน ร่วมเชียร์และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตระหนักในความสำคัญของ กีฬาและการออกกำลังกาย รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:47โดยสพม. เขต 29

    
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายสมบัติ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการ เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

1-4 of 4