ข่าวกิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่าย 1 ช่วย 3

โพสต์8 ก.พ. 2564 21:23โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 21:45 ]

เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาแกนนำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมพัฒนาและพยาน ร่วมลงนามในครั้งนี้
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การพัฒนาแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ (Online Supervision)

โพสต์1 ก.พ. 2564 21:09โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2564 22:45 ]

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.29 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี และ นายธีรสิทธิ์ สวิสดิ์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศวิถีใหม่ของ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อจัดทำคู่มือให้กับศึกษานิเทศก์ ทุกคนสามารถนิเทศวิถีใหม่ได้ โดยมีคณะ ก.ต.ป.น. สพม.29 ร่วมให้แนวคิดความเห็น ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์

โพสต์26 ม.ค. 2564 06:37โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 14:26 โดย กชพร พันธ์ศิริ ]

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์  พลมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย ดร.ธนา  ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดงาน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกศาสตร์ โรงเรีย
นาจะหลวย และเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา และโรงเรียนน้ำยืนวิทยา
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ต้อนรับ ศน.สานแสงดาว นามวา สพม.28

โพสต์17 ม.ค. 2564 23:56โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 06:26 ]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10:59 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 นำโดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร ของ สพม.29 พร้อมส่งศึกษานิเทศก์ ดร.สานแสงดาว นามวา มาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29 โดยมีคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำทีมโดย ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้การต้อนรับ 

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Conference Coding : 18 มกราคม 2021

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:19โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2564 23:20 ]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร และ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ประชุมจัดทำแผนติดตาม 2564

โพสต์6 ม.ค. 2564 00:16โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 09:00 - 16:30 น ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:49โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 23:50 ]


 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 09:00 - 16:30 น ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 03:22โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 03:49 ]

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:54โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2563 08:04 ]

    
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 โรงเรียน ท่านผู้อำนวยการพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี และดำเนินการประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

แข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:51โดยสพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

   
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 2562 โรงเรียนตลาดคลอง16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในกิจกรรมมีการแข่งขัน กีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตบอล เปตอง กีฑา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความสนุกสนาน ร่วมเชียร์และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตระหนักในความสำคัญของ กีฬาและการออกกำลังกาย รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

1-10 of 11