ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ ศน.ศานต์แสงดาว สพม.28

โพสต์17 ม.ค. 2564 23:56โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2564 23:57 ]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10:59 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 นำโดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร ของ สพม.29 พร้อมส่งศึกษานิเทศก์ ดร.ศานต์แสงดาว นามวา มาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29 โดยมีคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำทีมโดย ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้การต้อนรับ 


Conference Coding : 18 มกราคม 2021

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:19โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2564 23:20 ]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร และ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding


ประชุมจัดทำแผนติดตาม 2564

โพสต์6 ม.ค. 2564 00:16โดยสพม. เขต 29


 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 09:00 - 16:30 น ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564

โพสต์5 ม.ค. 2564 23:49โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 23:50 ]


 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 09:00 - 16:30 น ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 03:22โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2563 03:49 ]

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:54โดยสพม. เขต 29   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2563 08:04 ]

    
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 โรงเรียน ท่านผู้อำนวยการพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี และดำเนินการประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

แข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:51โดยสพม. เขต 29

   
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 2562 โรงเรียนตลาดคลอง16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในกิจกรรมมีการแข่งขัน กีฬาหลากหลายประเภทเช่น ฟุตบอล เปตอง กีฑา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความสนุกสนาน ร่วมเชียร์และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตระหนักในความสำคัญของ กีฬาและการออกกำลังกาย รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ต.ค. 2562 23:47โดยสพม. เขต 29

    
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนายสมบัติ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมรับฟังนโยบายโรงเรียนจากผู้อำนวยการ เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

1-8 of 8