กิจกรรม ศน.สพม.29

 • ต้อนรับ ศน.ศานต์แสงดาว สพม.28 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10:59 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 นำโดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2564 23:57 โดย สพม. เขต 29
 • Conference Coding : 18 มกราคม 2021 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร และ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2564 23:20 โดย สพม. เขต 29
 • ประชุมจัดทำแผนติดตาม 2564  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2564 00:16 โดย สพม. เขต 29
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2564 23:50 โดย สพม. เขต 29
 • ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563       วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2563 03:49 โดย สพม. เขต 29
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
พัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.dlthailand.com/covid-19-test
                 https://www.deep.go.th/?fbclid=IwAR1YDRRXlbA3PaWgDvNTpM-tqRlyRQsznlluyCznnkYVBJcVkDHEBkUeU1E
https://teacherpd.ipst.ac.thข่าวไทยรัฐ