Google Group


หนังสือราชการ

  • พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มนิเทศฯ สพม.29 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนนารีนุกูล จะพัฒนาสมรรถนะครูในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย iOS Apps ระหว ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 18:27 โดย sesao29 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมศึกษานิเทศก์

DLIT SESAO29 ออกรายการสื่อสร้างสุข

www.esdc.namewww.esdc.name/cer