หนังสือราชการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:46โดยsesao29 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 18:27 ]

กลุ่มนิเทศฯ สพม.29 ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนนารีนุกูล จะพัฒนาสมรรถนะครูในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย iOS Apps ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องเกียรติสุรนนท์ นารีนุกูล คะ

http://goo.gl/forms/IC4Z5oiqZHi5S12j1
หรือ 
http://bit.ly/294FpZ9

📲💻📱เงื่อนไขการสมัคร.....
กลุ่มการงานเฉพาะ จ.อุบล โรงเรียนละ 1 คน (ศูนย์กลุ่มการงานฯ จ.อุบลฯ) และโรงเรียนในสังกัด สพม.29 

รร.ละ 1 คน จะอบรมพร้อมกัน ใครที่สมัครและมี iPAD ขอให้นำมาด้วยนะคะ 
สมัครก่อน มีสิทธิก่อนนะคะ

1-1 of 1