การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มนิเทศฯ สพม.29 ได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนกำเนิดวิทย์
Comments