กิจกรรม ศน.สพม.29

 • ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563       วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์  มาสกุล  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ (ก.ต.ป.น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2563 03:49 โดย สพม. เขต 29
 • ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562     วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 81 โรงเรียน ท่านผู้อำนวยการพ ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2563 08:04 โดย สพม. เขต 29
 • แข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐    วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม 2562 โรงเรียนตลาดคลอง16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเก ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2563 06:17 โดย สพม. เขต 29
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒     วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ...
  ส่ง 11 เม.ย. 2563 06:17 โดย สพม. เขต 29
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
พัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.dlthailand.com/covid-19-test
                 https://www.deep.go.th/?fbclid=IwAR1YDRRXlbA3PaWgDvNTpM-tqRlyRQsznlluyCznnkYVBJcVkDHEBkUeU1E
https://teacherpd.ipst.ac.thข่าวไทยรัฐ